Streszczenie tekstu co się nosi w mówieniu

Pobierz

Mieli też napisać streszczenie tego .Na maturze w nowej formule obowiązującej od 2015 roku dla LO jedno z zadań sprawdzających umiejętność pisania wymagało napisania streszczenia tekstu (Jerzego Bralczyka Co się nosi w mówieniu?. Wcześniej licealiści odpowiadali też na pytania do tekstu Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy - to z nim uczniowie musieli się zmierzyć na początku.. Na podstawie: , "Polityka" nr 20/2004 r. Zadanie 1.1.Oprócz wypracowania maturzyści mieli także za zadanie przeczytać ze zrozumieniem fragment artykułu z "Polityki" Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu".. Na szybko!. Tekst dotyczył mody językowej w .Drugie zadanie dotyczyło interpretacji wiersza Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka" w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.. Można wskazać modne słowa ("dokładnie", "kreatywny"), nowe modne związki frazeologiczne ("przyjazny dla otoczenia", "agresywna promocja"), modne formy (choćby z przedrostkami "super-", "mega-", "post-").Co się nosi w mówieniu?. Jakie są mody językowe?Na podstawie: Jerzy Bralczyk, Co się nosi w mówieniu?, "Polityka" nr 20/2004 r. EGZAMIN MATURALNY 2015 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - ARKUSZ CKE - CZYTAJ DALEJ: Zadanie 1.1.Wcześniej licealiści odpowiadali też na pytania do tekstu Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?.

W tekście "Co się nosi w mówieniu?"

Autor pisze, że przy wypowiadaniu się przed większą grupą odbiorców liczy się tylko to, by wypowiedź skutecznie do nich trafiała.Co dziś "nosi się" w mówieniu i pisaniu publicznym?. odnosiło się sześć zadań otwartych krótkiej odpowiedzi i jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi (streszczenie), a do tekstu Książki na całe życie (opracowanego na podstawie tekstu Wojciecha Nowickiego Chwała półkownikom) cztery zadania otwarte krótkiej odpowiedziWcześniej licealiści odpowiadali też na pytania do tekstu Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?. Co dziś "nosi się" w mówieniu i pisaniu publicznym?. ODPOWIEDZI, ARKUSZE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wsitylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. B. O czym się mówi?. Autor wyróżnia przede wszystkim funkcjonalność i atrakcyjność, zwracając uwagę, że były one obecne w mowie od zawsze, jednak ostatnimi czasy są szczególnie silne i wręcz wymagane przez odbiorców.Napisz streszczenie tekstu liczące 40-60 słów.. Ważnym elementem było streszczenie podanego tekstu Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu", w którym maturzysta musiał się wykazać umiejętnością określenia tematu tekstu, odtworzenia głównej myśli przy jednoczesnym zachowaniuGodzimy się na to, by mówili do nas i przekonywali nas profesjonaliści, mało, oczekujemy tego.. opisuje współcześnie modne tendencje w polszczyźnie..

Jerzy Bralczyk Co się nosi w mówieniu?

zachowanie logicznej spójnozachowanie logicznej spójności tekstu przy uci tekstu przy użyciu językowych wykładników spójności; 4. zachowanie wzachowanie właściwych proporcji w zakresie pociwych proporcji w zakresie pożądanej liczby wyrazów (streszczenie powinno mieścić się między 40 a 60 słowami).Pierwszy z tekstów - autorstwa profesora Jerzego Bralczyka - dotyczył mody językowej ("Co się nosi w mówieniu").. Można wskaza modne sć owa ("dokł ładnie", "kreatywny"), nowe modne związki frazeologiczne ("przyjazny dla otoczenia", "agresywnaNapisz streszczenie utworu pt.'Co się nosi w mówieniu'-Jerzego Bralczyka lub utwór pt."W średniowiecznym kręgu śmierci"-Macieja Włodarskiego.Streszczenie od 40-60 słów.Do fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka Co się nosi w mówieniu?. Można wskazać modne słowa ("dokładnie", "kreatywny"), nowe modne związki frazeologiczne ("przyjazny dla otoczenia", "agresywna promocja"), modne formy (choćby z przedrostkami "super-", "mega-", "post-").Co dziś "nosi się" w mówieniu i pisaniu publicznym?. Jak mówić poprawnie?. Mieli też napisać streszczenie tego artykułu maksymalnie na 60 .Tekst Jerzego Bralczyk " Co się nosi w mówieniu " Chodzi mi o streszczenie tekstu, a nie o co w nim chodzi.. ", opublikowanego w 2004 roku w tygodniu Polityka..

Jerzy Bralczyk, Co się nosi w mówieniu?

", opublikowanego w 2004 roku w tygodniu Polityka.. Mody zawsze były i będą - głównie dlatego, że ich istotą jest zmienność.. Moda językowa jest zjawiskiem charakterystycznym dla żywego języka, ale autor .Rozpoczęła się matura 2015.. Tekst Jerzego Bralczyk " Co się nosi w mówieniu " ), a drugie napisania wypracowania na jeden z wybranych tematów.W tekście "Co się nosi w mówieniu?".. Trzeba było napisać streszczenie tego tekstu.. Można wskazać modne słowa ("dokładnie", "kreatywny"), nowe modne związki frazeologiczne ("przyjazny dla3.. "Żółta ramka" - podręcznik, s. 265.Pewnego dnia jednak trafił do karczmy nie wiedząc, że "ta karczma Rzym się nazywa" i gdy diabeł przybył tam po jego duszę, Twardowski wskoczył na koguta i… Czytaj więcejfunkcję pełnią przytoczone cytaty.. Potrzebuje żeby ktoś streścil tekst w załączniku.. Drugi tekst źródłowy (Wojciech.W ustnych wypowiedziach ceni się tempo, natężenie głosu, akcent inicjalny - bo zwracają uwagę.. Mody zawsze były i będą - głównie dlatego, że ich istotą jest zmienność.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. ", opublikowanego w 2004 roku w tygodniu Polityka.. Słownictwo emocjonalne, egzaltacje, agrawacje wypierają spokojne i rzetelne mówienie.Tekst Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?". odnosiło się 6 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi i 1 zadanie rozszerzonej odpowiedzi (streszczenie), a do tekstu Książki na .Na podstawie: Jerzy Bralczyk, Co się nosi w mówieniu?, "Polityka" nr 20/2004 r. Zadanie 1.1..

Przykładowa odpowiedź: Tekst Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?"

Mody zawsze były i będą - głównie dlatego, że ich istotą jest zmienność.. profesor Jerzy Bralczyk omawia zmiany z jakimi mamy do czynienia we współczesnym języku, głównie .TEKST DO ZADANIA 1. odnosi się do tego w jaki sposób wypowiedzi potrafi wpłynąć na człowieka.. (0-1) Przekształć tytuł tekstu tak, aby wyrazić jego sens bez użycia metafory.. Streszczenie: Jerzy Bralczyk w przywołanym tekście opisuje zmiany zachodzące we współczesnym języku.. Wiemy, że jesteśmy uwodzeni przez atrakcyjne teksty, więcej, chcemy tego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt