Wpisz odpowiednie wyrazy z ramki fashionable

Pobierz

A-Koronowo B-Malbork C-Grunwald D-Toruń E-Czerwińsk F-Świecie 2.. P R Z E S A D Z A M Y Ś L E N IE N A T U R A LN A JL E P IE JE Ż E LI631 Z każdej grupy rzeczowników wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.. Daje JAN 2010-11-27 18:00:48wpisz w luki odpowiednie okreslenia wybrane z ramki ponizej Wykaż wpływ środowiska na wybrane działy gospodarki dowolnego kraju alpejskiego.. 1 2.Muzyka rozrywkową XVIII i XIX wieku.. Dwa z wyrazów A-G nie pasują do żadnego z wyrazów 1-5.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. IS lub Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zapisz łańcuch pokarmowy, wybierając nazwy trzech organizmów z podanych.. Zaznacz na mapie: a)kolorem…1.. Zapisz wyraz odczytany z pogrubionych kratek krzyżówki i utwórz dopełniacz liczby mnogiej.garaż, pejzaż, witraż, wiraż, kradzież, papież, straż, masaż, bandaż, kolportaż, reportaż, instruktaż 1.. Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). 2012-01-08 21:04:57; Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. niedź.. Karta .Wpisz podane wyrazy do odpowiednich tzn. są dwie kolumny FOR i SINCE .. Uzupełnij dialog, wstawiając czasowniki z ramki.. Nie wolno zmieniać podanych fragmentów zdań ani formy podanych wyrazów..

Wpisz odpowiednie litery obok cyfr w tabeli.

WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Wpisz we właściwe kratki litery odpowiadające miejscom związanym z wielką wojną z zakonem.. Uwaga!. Wzór: źre nica źre.. Zadanie jest zamknięte.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Ćwiczenie 1 (W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie wyrazy z ramki) (Salony),(Meloman),(Wirtuzem) Wyrazem-----określamy miłośnika muzyki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. A. bring B. come C. far D. leave E. nice F. stay MOON RUBBISHwpisz wyrazy zramki w odpowiednie mjejsca.zaznacz wtych wyrazach spółgloski miękkie ćma żrebak łoś jeśienne liść zioła oń korzeń ciepłe niebo roślina słońcw na końcu wyrazu przed spółgłoską przed samogłoską Zgłoś nadużycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatycz-na i ortograficzna wpisywanych wyrazów.3 Dopasuj wyrazy z ramki do definicji.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dopisz do każdej grupy rzeczowników odpowiedni wyraz z ramki.4 Wpisz wyrazy odpowiadające podanym definicjom.. 1. sore A homesick 2. endangered B warden 3. global C throat 4. gain D warming 5.Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca w tabeli..

Do podanych zdań wpisz odpowiednie wyrazy z ramki.

-----muzyczne to popularne w XIX wieku miejsce spotkań artystów.. Przetłumacz powstałe pary wyrazów na język polski.. I usually Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa.. A. bring B. come C. far D. leave E. nice F. stay MOON RUBBISHWpisz odpowiednią literę (A-H) obok nume­ .. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej for­ mie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Odszukaj i zapisz jak najwięcej rzeczow­ ników.. Dopisz nazwy ogniw utworzonego łańcucha.. Jeden wyraz zostat po­ dany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz do kratek krzyżówki wyrazy z ramki według podanych niżej znaczeń.. • Źródłem dźwięku w instrumentach perkusyjnych są drgania całego _____ lub _____.. wiedź.. WYgLĄD ZEWNĘTRZNY 6 Przerysuj tabelę do zeszytu i wpisz wyrazy z ramki pod właściwymi nagłówkami.. Proszę szybko!5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. 4 Wpisz odpowiednie wyrazy z ramki Wyrazy: fashionable, swimming, costume, pyjamas, s…Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiednie miejsca w odpowiedniej formie: .. B. fashionable with C. popular with.. Na już!. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Pliss daje 20 pkt zad.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt..

Napisz wyrazy z niżej zapisanymi sylabami.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. • Gra na instrumentach _____ polega na potrząsaniu nimi albo uderzaniu w nie dłonią lub pałką.Połącz wyrazy tak, aby utworzyły pary.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zwróć uwagę na wyrazy, które trzeba zapisać w dwóch miejscach.. Harry Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa.Wpisz słowa z ramki do odpowiednich kolumn.. Przyroda.. Uwaga!. Wybierz po 2 wyrazy z pierwszego i drugiego ćwiczenia i ułóż z nimi zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Nie wiem czemu mi się .Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie czasu present simple lub present continuous 2014-11-13 14:44:34; Uzupełnij podany tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał opis reprodukcji obrazu Vincenta van Gogha .. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. około 4 godziny temu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki.630 W ciągu liter ukryły się różne wyrazy.. Uzupełniamy:mieć dobrą pamięćsięgać pamięciąwyrzucić z pamięciutrwalić w pamięcioddać hołd pamięciZ Odpowiedź na zadanie z Szkolni przyjaciele 3..

Wpisz czasowniki w formie odpowiedniego czasu.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3. write interest give come city .Wykorzystując podane tłustym drukiem wyrazy, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wyrazy z ramki : druk , pismo , deska .. - zespół znaków graficznych odpowiadających określonym dźwiękom mowy.. - sporządzenie odbitek tekstu lub ilustracji z formy pokrytej farbą.. - element okładki dawnych książek przepisywanych ręcznie ( na wierzchu znajdowała się skóra tłoczona w piękne wzory ).Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. -----nazywamy wybitnie utalentowanego Muzyka,biegłego w grze instrumencie lub śpiewie.Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM, "Gazetą Wyborczą" i British Council 6 Zadanie 6. groch • samochód • sucho • ogrodach • kucharz • dwóch • strach• blacha • chomik • wicher ch wymienne na sz ch na końcu wyrazu ch niewymienne 2.. Pożarna lub miejska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt