Scharakteryzuj osiągnięcia x

Pobierz

2022-02-13 23:24:02 Krzyżówka jagiellonowie, pomocy :D Potrzebuje mieć całą.. Poszerzył swoje imperium od rzeki Ebro w Hiszpanii aż po rzekę Łabę.. Czemu węgry po powstaniu w 1956 roku wrócili do starej flagi bez komunistycznego herbu?. Napisz notatkę na temat Rzym.. Przed pojawieniem się Mahometa świat arabski przeżywał kryzys wewnętrzny w połowie VI wieku, który był związany z końcowym stadium rozkładu wspólnoty pierwotnej.. Były to wzorce świętych (najczęściej ascetów) oraz rycerstwo.. Od czasów Mahometa nieodłącznym elementem tej kultury jest islam.. Kultura w średniowieczu rozwijała się na dwóch podstawowych wzorcach.. Głównymi przyczynami upadku Rzeczpospolitej była obca przemoc .Scharakteryzuj osiągnięcia starożytnych Rzymian.. Do najważniejszych osiągnięć Ottona należy: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź:Osiągnięcia Arabów w dziedzinie nauki: 1.Matematyka ( To oni stworzyli dwie nowe dziedziny matematyki algebrę i trygonometrię.. Sztuka arabska.. 39) Wyjaśnij różnice między empiryzmem i racjonalizmem.. Muhammad Ibn Abd Allah ( Muhammad), zwany przez Europejczyków Mahometem urodził się około 570 roku, a zmarł w 632 roku w miejscowości o nazwie Mekka położonej na szlaku handlowym wiodącym z Syrii do Arabii Południowej.. Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach imperium arabskiego..

3.Scharakteryzuj osiągnięcia kultury Majów z okresu prekolumbijskiego.

Karol Wielki panował w latach 768- 814.. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX w.. Podaj 3 argumenty za i 3 .30.. Mocarstwo arabskie zostało stworzona na terenach gdzie była wysoko rozwinięta kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne (np.Scharakteryzuj osiągnięcia Ottona I. Marlena.. 2.Medycyna ( Zapoczątkowali rozwój przemysłu farmaceutycznego, produkowali różne maści, leki, czy też pachnidła. ). Otton I był królem niemieckim a od 962 roku także cesarzem nowego państwa nazywanego Świętym Cesarstwem Rzymskim.. dział: Życie religijne.. W 1902 r. w czasie wykopalisk prowadzonych w Suzie (Elam) został odkryty kodeks, który umożliwił rekonstrukcję .Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce.. W X wieku ustrój cesarstwa bizantyjskiego osiągnął swoją ostateczną formę.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Scharakteryzuj osiągnięcia wielkich wodzów Rzeczypospolitej z okresu przedrozbiorowego i wskaż, który z nich był twoim zdaniem najwybitniejszy.Odpowiedź poprzyj argumentami.. Tło naukowe epoki.. Polub to zadanie.. epoka: Średniowiecze.. Szczególny rozwój kultury i oświaty zaczął się dopiero pod koniec tej epoki, dopiero między XIII-XIV w., gdy jako początek przyjmujemy 476 .3) ocenia dokonania III Rzeczypospolitej w polityce zagranicznej..

2016-09-29 16:43:50 Wymień osiągnięcia starozytnego egiptu.

Stał się symbolem zmierzania po trupach do celu.. Polub to zadanie.. W końcu wieku XVII nastąpiła w Europie Zachodniej rewolucja naukowa, czego dowodem są następujące fakty: - na szeroką skalę zaczęto konstruować urządzenia naukowe: teleskopy .1.. Gościnność i odwaga są w tej kulturze dwiema największymi zaletami człowieka.. Arabowie, jak wszystkie ludy Bliskiego Wschodu, są kulturą patrichelną.. Czy słusznie?. Gwiazda-produkty o dużym udziale w szybko rosnących rynkach, wymagają wysokich wydatków na ich rozwijanie, ale dostarczają wysokich przychodów.. Wyjaśnij, jakie są różnice między religią, religijnością i wiarą.. można wyróżnić następujące formy kultów wyznawane w Imperium Romanum:Scharakteryzuj dokonania Karola Wielkiego.. Wszyscy oni uważali, że Kościół wymaga zmian i naprawy.. Już nawet przed islamem Arabowie tworzyli literaturę, ale ze względu na małe .7.. Początkowo były to wzorce etruskie, następnie greckie, a w okresie cesarstwa wzorce rzymskie połączone z hellenistycznymi.Scharakteryzuj osiągnięcia Arabów oraz opisz ich wpływ na kulturę Europejska.. Wymień przyczyny upadku zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego.. Państwo rzymskie w okresie starożytności powstało na bazie wielu kultur i tak też rozwijało się chłonąc wraz z podbojem terytorialnym kulturę podbitych terenów.. O organizacji państwa Hammurabiego możemy wnioskować na podstawie odkryć archeologicznych prowadzonych na terenie starożytnej Mezopotamii..

Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian.

Na przykładzie Stanów Zjednoczonych scharakteryzuj przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego i sposoby radzenia sobie z nim.. Cywilizacja Majów rozwinęła się na terytorium dzisiejszego Meksyku, Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu.Organizacja i charakterystyka cywilizacji bizantyjskiej.. a) Stefan… poniżej.. Odnieś się do czasu, miejsca oraz dziedzictwa kulturalnego.. Wyjaśnij, jakie są różnice między religią, religijnością i wiarą.. 38) Wyjaśnił pojęcie: barok, rokoko.. Jest określony przedmiotowo i podmiotowo oraz przewidziany do osiągnięcia w czasie ujętym przez plan wieloletni lub krótkoterminowy.MIESZKO I (960-992) - zjednoczenie ziem, które później będą tworzyć trzon państwa polskiego: Wielkopolski, Małopolski, ziemi lubuskiej, Kujaw, ziemi łęczycko-sieradzkiej, Śląska (bitwa pod Cedynią 972 rok), Pomorza.Wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan.. Scharakteryzuj wyrób "gwiazda" , "dojna krowa".. W jaki sposób zorganizowana była armia rzymska?. Etapy życia, wymagania i płynące pożytki.. Na terenie starożytnego państwa rzymskiego bardzo prężnie rozwijała się architektura, która podobnie jak inne dziedziny kultury była pod wpływami obcych wzorców.. Był on bezpośrednim dziedzicem rzymskich cesarzy.Charakterystyka cywilizacji arabskiej.. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA GREKÓW: Filozofia - greccy filozofowie jako pierwsi stawiali pytania dotyczące natury świata;DYSKUSJA I ODPOWIEDZI..

40) Przedstaw i scharakteryzuj najważniejsze cechy sztuki (malarstwo i rzeźba) baroku.

Wymień po jednym z przedstawicieli tych nurtów filozoficznych.. Lepiej budzić strach, niż miłość, a cel uświęca środki - dla wielu do tego właśnie sprowadza się filozofia Niccolo Machiavellego .37) Scharakteryzuj krótko postacie: Karol IX Sudermański, Karol X Gustaw, Fryderyk Wilhelm.. Zdający: 1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze i techniczne skutki rewolucji naukowo- technicznej, rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej połowy XX w.;Tego renesansowego filozofa używa się dzisiaj do uzasadniania wszelkich możliwych podstępów i nieczystych zagrywek.. dział: Państwo.. Cel - jest to przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji.. Ich przychody i koszty są prawie na tym samym poziomie.Teoria X człowiek jest leniwy z natury, nie lubi pracować, nie podejmuje się skomplikowanych, ambitnych zadań wymagających odpowiedzialności i głębszego angażowania się, a to stwarza konieczność zmuszania go do maksymalizacji wysiłku.Osiągniecia cywilizacyjne starożytnego Rzymu.. 2010-10-18 17:13:33 Wymień osiągnięcia Lecha Wałęsy 2011-11-01 18:53:56Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go.. epoka: Średniowiecze.. W celu ułatwienia zarządzania tak dużym imperium Karol Wielki wprowadził nowy system.Wskaż, scharakteryzuj dziedziny kultury, w których Grecy mieli największe osiągnięcia.. Zaś Papież Leon X, mimo oszczerstw, jakie wypisywano o nim w późniejszej literaturze propagandowej, należał do papieży znacznie mniej kontrowersyjnych niż chociażby poprzedzający go Aleksander VI czy Juliusz II della Rovere.. Określ, które z trzech powstań Ślązaków przyniosło Polakom najwięcej korzyści.. Przyczyny przejęcia władzy przez Napoleona we Francji.. Wyjaśnij, czym różniły się system rządów komunistycznych w Jugosławii od komunizmu w pozostałych krajach bloku wschodniego.. epoka: Średniowiecze.. Polub to zadanie.. Polub to zadanie.. Plagiaty lub "głuMahomet i jego działalność.. dział: Państwo.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Organizacja państwa babilońskiego.. Scharakteryzuj pojęcia: cel, zadania i misja organizacji.. Kryzys ten sprzyjał wystąpieniom ludowych kaznodziejów, którzy pod płaszczykiem religii .Osiągnięcia cywilizacyjne Arabów w dziedzinie nauki.. 3.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Scharakteryzuj dokonania ottona 1 pomozesz ?. Urodził się w plamieniu Kurajszytów.Charakterystyka religii rzymskiej.. W okresie od 753r pne do 476 r.n.e.. Sprawdźmy co naprawdę napisał w swojej słynnej książce.. Naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, który od VI wieku nosił tytuł basileusa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt