Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania wybierz właściwe rozwiązanie a lub b

Pobierz

Wybierz właściwe dokończenie A lub B. załącznik.. B. Wyglądam kogoś za każdym szelestem.. Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia.. Język polski: Temat: Biuro patentowe Felixa, Neta i Niki.. Przeczytaj zdania (1-5) i wybierz właściwą odpowiedź, tak aby drugie zdanie miało to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe.. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. Zadanie 2.. Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby A. zapewnić ją o swoich uczuciach.. Podręcznik, Author: Klett Polska sp.. Udostępnij3.. (0-1) Dokończ zdanie.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. D) skromności.. 20. a) Rozwiń podane zdania dowolną treścią: dziecko biegnie, śnieg pada, mama czyta, zbliża się burza, przyszli koledzy.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W wyrażeniu piękni ludzie przymiotnik piękni można poprawnie zastąpić słowem A/B, ponieważ w artykule jest mowa o ludziach, którzy C/D.. Uzupełnij ustnie rzeczowniki złożone i napisz je w zeszycie.. C. próżność.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. C) pokory.. D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi..

Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania.

Tekst źródłowy: - Pytania i odpowiedzi - Historia.. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3.. Uwaga!. Oceń prawdziwość poniższych zdań.b) Powiedz, po czym możesz poznać, który człon w każdej parze wyrazów jest nadrzędny, a który podrzędny.. b) Przypomnij sobie, czym różnią się zdania rozwinięte od nierozwiniętych.. 2.Przeczytaj podane zdania i zwróć uwagę Przeczytaj podane.. Zaznacz literę A albo B.B. skromność.. Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. Susi, besuch heute bitte die Großeltern, denn sie sind krank.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. B. przyjaciele przeszkadzali mu w trakcie rozmowy z dyrektorem cyrku.- wybierz jeden kraj z południowej Europy i wykonaj turystyczną ulotkę - reklamę tego państwa.. Question from @Sciagaczzneta - Gimnazjum - Język niemiecki11.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Przeczytaj podany fragment.. C) przyimkiem.. Dla każdego, kto chce poprawić swoje oceny z niemieckiego przygotowaliśmy zbiór najpopularniejszych podręczników z tego przedmiotu, a także ćwiczenia z niemieckiego ze .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Z opowieści Kruka wynika, że Widmo zostało ukarane za brak.. (0-1) Dokończ zdanie.. Pamiętaj o właściwych rodzajnikach określonych - zadanie 6, str. 87..

Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.

Uwzględnij atrakcje turystyczne tego kraju.. Przeczytaj poniższe zdania, Przeczytaj poniższy fragment Przeczytaj przemówienie nauczyciela Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.. Przeczytaj zdania i napisz w zeszycie .Język niemiecki Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.. A. pierwowzór postaci detektywa w literaturze C. wynalazców nowych metod śledczych B. najpopularniejszego detektywa w historii D. gwiazd kryminalistyki Zadanie 14.. Przeczytaj podany.. Und koch den Großeltern eine Suppe.Język niemiecki Przeczytaj SMS-y i dokończ ustnie zdania.. C. jest przeznaczony tylko dla teatrów.. UdostępnijUzupełnij zdanie.. B. był modny w poprzednim sezonie.. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.Rozwiązania z niemieckiego Jeśli lekcje, a tym bardziej zadania z niemieckiego zadawane jako praca domowa są dla ciebie zawsze trudne i stresujące - nie łam się.. Rozwiązania zadań .. Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. 1.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi.. A. atrakcyjni C. wyróżniali się urodą jak ich dzieła B. szlachetni D. w swojej pracy kierowali się wartościami Strona 11 z 19Dokończ zdanie..

Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. 1.

- wybierz właściwe wyrazy łączące • Opisz swoją prawdziwą lub wymyśloną podróż na podstawie wzoru z ćwiczenia 1/86 - proszę napisać pracę na komputerze, pod tekstem podpisać się i wysłać w postaci pliku naDokończ zdanie.. Wybierz właściwe odpo-wiedzi spośród podanych.. Zadanie 7.. Artur Górski uznaje Sherlocka Holmesa za A/B i wpisuje go tym samym do grona C/D.. D. dosyć łatwo zniszczyć.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę.. Wybierz właściwe dokończenie A lub B. załącznik Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj dialog i dokończ ustnie zdania.. Zadanie .Dokończ zdania.. Przeczytaj podany dialog.. D. przebiegłość.. Pytania i odpowiedzi.. Zaznacz literę A albo B. W zdaniu Nogi te i deska wyglądały różnie w zależności od smaku artystycznego właściciela wyrazu smak użyto w znaczeniu ___.. 21.Uzupełnij zdanie.. Przeczytaj podany tekst i powiedz Przeczytaj podany tekst.. D) przysłówkiem.. Podpowiadamy, jak rozwiązywać…Przeczytaj rzeczowniki złożone i wybierz właściwe tłumaczenia w zadaniu 5, str. 87.. A. Nieznajomym ogniem pałam.. B) spójnikiem.. B. przekonać ją do ślubu z Wacławem.. - wybierz dowolny wynalazek, który został opisany w książce, np. czujnik przechyłu w rowerze, klucz uniwersalny, pełzacz lub latalerz.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Przeczytaj teksty źródłowy, a następnie dokończ zdania.

zmysłu pozwalającego rozpoznać właściwości jedzenia A poczucia piękna i elegancji B Zadanie 21.. (0-1) Dokończ zdanie.. W zdaniu Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać, podkreślony wyraz jest.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 4.. Przy wybranych odp.. postaw + Tekst źródłowy Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!. W kontekście całego utworu użyte w nim sformułowanie towar niechodliwy oznacza towar, który A. bardzo trudno sprzedać.. A) wiary.. Obejrzyj zdjęcie zamieszczone na stronie tytułowej rozdziału i dokończ ustnie zdania w zadaniu 7, str. 87.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważ A. nie podpisał kontraktu z Metro Goldwyn Meyer.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt